Convertizoare statice

Convertizoare statice de frecvenţă 3,3kV...11kV

Sunt echipamente electronice complexe, care funcţionează cu tensiuni de intrare cuprinse între 3.3kV şi 11kV. Aplicaţiile cele mai frecvente sunt:

 • acţionarea benzilor transportoare cu viteză variabilă
 • acţionarea pompelor cu turaţie variabilă
 • acţionarea ventilatoarelor cu turaţie variabilă
 • acţionarea motoarelor pentru concasoare

Avantajele pe care le oferă utilizarea convertizorului de frecvenţă:

 • datorită formei de undă sinusoidale a tensiunii de ieşire permit utilizarea motoarelor electrice şi a cablajelor de forţă existente
 • asigură turaţie variabilă în plaja (0÷2)nN
 • asigură cuplul electromecanic necesar pornirii şi cuplul prescris în toată plaja de frecvenţă
 • permit integrarea uşoară şi flexibilă în schema electrică existentă şi în sistemul de automatizare
 • costurile de achiziţie sunt recuperate într-un interval de timp redus prin economia de energie obtinută şi prin reducerea timpilor de indisponibilizare a instalaţiilor
 • se pot integra în acţionari multi-motor

Convertizoare statice de frecvenţă 400V...1200V

Convertizoarele statice de frecvență alimentează cu tensiune și frecvență variabile, motoare asincrone cu rotorul în scurtcircuit de 11kW…1000kW, utilizate în acționări reglabile, asigurându-se astfel modificarea turației între zero și turația nominală.

Metoda de comandă bazată pe controlul vectorial face posibilă obținerea unor performanțe deosebite, cu costuri minime, pentru toate tipurile de acționări, de la servomecanisme până la acționări industriale de mare putere.

Blocul de comandă permite stabilirea corespondenței dintre parametrii modelului matematic și parametrii modelului real al motorului, printr-un program automat de identificare a parametrilor motorului electric a cărui turație trebuie reglată.

Programul test al unității de comandă asigură și stabilirea constantelor acționării (constantele regulatoarelor de curent și de viteză). Parametrii motorului electric folosiți în algoritmul de reglare vectorială (rezistența statorică, inductivitatea statorică, inductivitatea globală, curentul de magnetizare) și constantele regulatoarelor se pot vizualiza pe monitorul unui PC, pentru o identificare corectă, cât mai apropiată de valoarea lor din modelul matematic.


Convertizoare statice rotorice

Sunt echipamente electronice utilizate pentru pornirea motoarelor asincrone cu rotorul bobinat, alimentate în stator la 6kV sau 0,4kV si cu puteri electrice în plaja 100kW...630kW.

Dispozitivul asigură pornirea în sarcină a motorului asincron cu rotorul bobinat prin limitarea curentului statoric la cuplul maxim necesar.

Avantajele pe care le oferă utilizarea convertizorului rotoric:

 • asigurarea cuplului necesar pornirilor în sarcină
 • protejarea motorului electric prin măsurarea şi interpretarea permanentă a mărimilor electrice
 • asigură încărcarea simetrică pe fazele rotorice
 • ajustarea timpului de pornire în funcţie de încărcarea motorului electric
 • evitarea şocurilor mecanice pe parcursul procesului de pornire şi implicit protejarea reductorului, benzii transportoare, etc.
 • reducerea timpului de staţionare necesar întreţinerii

Aplicații posibile

Există o gamă foarte variată de aplicații industriale sau civile la care se pot utiliza convertizoarele de frecvență:

 • Pe partea de joasă tensiune putem realiza orice aplicații de antrenare a motoarelor asincrone cu rotor în scurtcircuit, cu puteri de până la 1000 kW, utilizabile la acționarea de pompe, ventilatoare, mecanisme de antrenare utilaje, etc.
 • Pe partea de medie tensiune putem asigura comanda motoarelor de medie tensiune sincrone sau asincrone cu rotor bobinat sau în scurtcircuit, cu puteri cuprinse între 400 kW şi 10 MW și tensiune de alimentare între 3,3 kV şi 11 kV. Prin modul de realizare și pe baza principiului de funcționare a gamei de convertizoare ofertate, nu se impun restricții speciale asupra motoarelor de antrenare (izolații întărite, lagăre cu rulmenți speciali, etc.) putând fi utilizate chiar şi motoarele vechi aflate în exploatare, după verificări electrice și eventuale reparații ale acestora. De asemenea cablurile de alimentare ale convertizoarelor și ale motoarelor nu trebuie să fie în construcție specială (ecranate) iar secțiunea necesară a acestora trebuie dimensionată pentru puterea motorului utilizat (nu apar în nici o situație normală de fucționare curenți care depășesc curentul nominal al motorului), fapt cu implicații majore în costurile de realizare a unei lucrări. Utilizarea convertizoarelor de medie tensiune implică și eliminarea aparaturii clasice de comandă și protecție a motorului, toate funcțiile de protecție si cuplare la rețeaua de medie tensiune fiind preluate de convertizor.