Politica privind calitatea, mediul şi sănătatea şi securitatea ocupaţională

ROMDATA AQ a stabilit un sistem integrat de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008 descris în Manualul Sistemului Integrat de Management.

Obiectivele generale privind calitatea sunt:

 • Consolidarea poziției pe piață şi câştigarea de noi pieţe de desfacere prin livrarea produselor la un nivel de calitate care să satisfacă cerinţele şi aşteptările clienţilor
 • Dezvoltarea gradului de conștientizare şi a competenţelor profesionale ale angajaților
 • Creşterea competitivităţii prin utilizarea de tehnologii şi echipamente performante pentru realizarea lucrărilor

Obiectivele generale de mediu sunt:

 • Îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă pentru factorii de mediu
 • Aplicarea măsurilor adecvate pentru limitarea impactului negativ asupra mediului

Obiectivele generale privind sănătatea şi securitatea ocupaţională sunt:

 • Evitarea producerii incidentelor de muncă
 • Asigurarea de echipamente de protecţia muncii pentru protejarea personalului

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:

 • satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a celorlalte părţi interesate
 • asigurarea infrastructurii şi a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor şi a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite
 • conformarea cu cerinţele legale în vigoare şi cu alte cerinţe de calitate, mediu şi sanatate şi securitate în muncă, aplicabile activităţilor specifice
 • îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu şi a condiţiilor de muncă
 • prevenirea poluării şi a incidentelor de muncă
 • îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

Conducerea ROMDATA AQ urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea, mediul, sănătatea şi securitatea ocupaţională.