Sisteme de dispecerizare a exploatărilor carbonifere - Complexului Energetic Oltenia

Sunt sisteme complexe de monitorizare a activității de producție și a consumurilor energetice din cadrul exploatărilor carbonifere de suprafaţă existente în Oltenia. Implementarea sistemului a constat în:

 • proiectarea, fabricația și punerea în funcțiune a peste 1000 echipamente pentru achiziții de date, peste 500 modemuri radio în benzile de frecvenţă 2,4GHz sau 5GHz, numeroase traductoare şi dispozitive de protecţie
 • proiectarea şi realizarea unor reţele extinse pentru comunicații de date prin radio sau prin fibră optică
 • proiectarea și echiparea a 11 dipecerate tehnologice și energetice la nivelul exploatărilor miniere și a 3 dispecerate centrale
 • conceperea şi implementarea software‐ului pentru achiziție și transmisie de date precum și a programelor pentru monitorizare, stocare şi raportare din cadrul dispeceratelor
 • instalarea şi configurarea a peste 25 de calculatoare PC cu sisteme de operare server şi a numeroase calculatoare staţii de lucru

Modernizarea morilor de ciment - Lafarge Romania

Pentru modernizarea morilor de ciment s-au realizat:

 • dulapuri de automatizare cu PLC-uri
 • rețele industriale de comunicație între elementele de execuție și camera de comandă
 • software de comandă și control pentru PLC-uri
 • software de control de la distanță a instalației tehnologice, la nivelul dispeceratului de producție

Stații electrice de transformare de medie tensiune 20/6 kV

S-au realizat, livrat şi pus in functiune 26 staţii de transformare destinate alimentării utilajelor din exploatărilor carbonifere de suprafaţă. Stațiile sunt realizate într‐o structură modulară, sunt echipate cu celule de medie tensiune de ultimă generație cu echipamente de comutație în vid și echipamente digitale pentru protecția transformatoarelor de alimentare și a consumatorilor. Stația este complet automatizată, datele referitoare la parametrii energetici fiind puse la dispoziția utilizatorilor (dispecerii energetici de la nivelul fiecărei cariere miniere) prin intermediul interfeţelor HMI de la nivelul fiecărei staţii şi programelor SCADA de la nivelul dispeceratelor.

Modernizarea acţionărilor utilajelor miniere

 • modernizarea mecanismelor de deplasare a 7 utilaje miniere (excavatoare și mașini de haldat) prin înlocuirea acționărilor clasice, având motor cu rotor bobinat şi pornire reostatică, cu acționări având motoare cu rotor în scurtcircuit alimentate prin intermediul unor convertizoare de frecvență de joasă tensiune cu funcționare în regim de master‐slave
 • modernizarea a 30 de acționări ale benzilor transportoare cu motoare de 630 kW la 6 kV cu rotor bobinat și reostat de pornire prin utilizarea de convertizoare statice rotorice
 • modernizarea a 17 acționări de benzi transportoare prin utilizarea de convertizoare de frecvență de medie tensiune cu funcționare la 6 kV și prin înlocuirea motoarelor clasice cu rotor bobinat și reostat de pornire cu motoare asincrone de 630 kW la 6 kV cu rotorul in scurtcircuit

Modernizarea grupului Diesel de 2800 KVA de la ROMAG‐PROD

S-a înlocuit aparatura de comandă şi protecţie a generatorului cu aparatură modernă cu PLC.

Modernizarea acționărilor pompelor de apă industrială "Priză Dunăre" de la ROMAG‐PROD

 • s-au introdus convertizoare de frecvență de medie tensiune alimentate la 6 kV
 • s-au înlocuit vechile dulapuri de automatizare cu dulapuri noi prevăzute cu PLC
 • s-a realizat software-ul de comandă al PLC care să asigure comanda a 6 pompe de apă prin variaţia turaţiei pentru obţinerea debitului prescris

Modernizarea acționărilor ventilatoarelor din stația de spălare aer de la ROMAG-PROD

A constat în înlocuirea reostatelor cu ulei cu convertizoare statice pentru 5 ventiloatoare.